Anmälan

12 april 14:00 - 15:00

Mötesplats Social Innovation bjuder 12 april, i samarbete med Malmö stad, Malmö FF och Tillsammans i Förening, in till en timme om den sociala innovationen ”Grundskolefotboll mot rasismer – GFMR”.

För att nå en hållbar samhällsutveckling i enlighet med Agenda 2030 och Barnkonventionen behövs nya samarbeten och verksamheter – sociala innovationer. Dessa tar tillvara på olika aktörers kompetenser och skapar ett slutresultat som blir något mer än om de olika aktörerna arbetat var för sig. Vi pratar om kunskapsallianser över sektorsgränserna som blir till nya innovativa strukturer. Hur skapar vi dessa? Vad kan vi lära oss från exemplet Grundskolefotboll mot rasismer?

Grundskolefotboll mot rasismer har funnits i strax över tio år och engagerat 10 000 individer som deltagare. Det är en tvärsektoriell rörelse där en kommun, en fotbollsklubb och en idéburen organisation tillsammans genomför ett förebyggande arbete för social hållbarhet. Här får eleverna på de deltagande grundskolorna lära sig om sina rättigheter och de blir stärkta i allas lika värde genom workshops, fotboll och en stor konferens.

Under webbinariet kommer ni att få ta del av GFMR:s historia, vad respektive aktör i samarbetet bidrar med, och vilka effekter som samarbetet har gett för de medverkande. Då webbinariet är interaktivt med stort utrymme för diskussion och frågor från publiken får ni gärna ha på er kamera.

Agenda

14:00-14:05 Introduktion

14:05-14:15 Gruppdiskussion: Varför är du här idag? Vad hoppas du få med dig från webbinariet?

14:15-14:22 Presentation om Grundskolefotboll mot rasismer (GFMR)

14:22-14:30 Perspektiv på GFMR

14:30-14:50 Panelsamtal

14:50-14:58 Gruppdiskussion: Vad tar du med dig från idag?

14:58-15:00 Avslutning

Webbinariet riktar sig såväl till dig som är nyfiken på tvärsektoriella kunskapsallianser och hur dessa kan bli till innovativa verksamheter, som till dig som funderar på om Grundskolefotboll mot rasismer skulle passa i din kommun.

  Evenemanget kommer att spelas in och göras tillgängligt att se i efterhand. Publiken kan dock känna sig trygga i att ni inte kommer att spelas in.

   Moderator är Tom Roodro från Malmö stad.

   Varmt välkommen att delta!

   Vill du diskutera innovationer och samverkan för barnets rätt med andra aktörer som arbetar med fokus på social innovation? Gå med i vår samtalsgrupp på LinkedIn.

   Anmälan

   Talare och moderator

   Tom Roodro
   Moderator

   Tom Roodro har arbetat med att främja samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor under många år, främst genom uppdraget som samordnare för Malmöandan. Idag är Tom Utvecklingssekreterare vid enheten för innovation och utveckling på Malmö stads stadskontor.

   Läs mer

   Maya M'bog Rosén
   Projektutvecklare, Tillsammans i Förening

   Maya M'bog Rosén har jobbat med jämlikhets, demokrati - och barnfrågor sedan 14 års ålder. Hon brinner för allas lika värde och att utveckla socialt hållbara samarbeten över sektorsgränserna. Hon sitter sedan ett år tillbaka i Grundskolefotboll mot Rasismers styrgrupp.

   Läs mer

   Gustavo Nazar
   Barnrättsstrateg och samordnare Grundskolefotboll mot rasismer - för allas lika värde!, Malmö stad

   Gustavo Nazar har sedan 1999 processat frågor kring interkulturalitet, normkritik antidiskriminering och antirasismer. Gustavo arbetar idag vid Pedagogisk inspiration på Grundskoleförvaltningen, Malmö stad.

   Läs mer

   Karin Heri
   Ansvarig för samhällsfrågor och hållbarhet, Malmö FF

   Karin Heri har ett lokalt och nationellt fokus på samhällsfrågor och tvärsektoriell samverkan. Hon ser en ljus framtid där näringslivet, offentlig sektor och föreningslivet agerar ännu mer tillsammans för ett mer socialt jämlikt samhälle. Malmö FF använder den starka inneboende kraften som finns inom elitfotbollen till att ge tillbaka till samhället genom att vara med och bidra till att lösa aktuella samhällsutmaningar såsom arbetslöshet, utbildningsklyftor, matfattigdom och segregation. Hon är engagerad i intresseorganisationen för Allsvenskan och Superettan där hon ansvarar för public affairs.

   Läs mer

   Fatma Alwan
   GFMR-ledare

   Fatma Alwan är 21 år gammal och bor i Malmö. Hon pluggar till gymnasielärare och är ledare på TiF samt FC Rosengård. Fatma har varit med i Grundskolefotboll mot rasismer i 1,5 år där hon har lärt sig otroligt mycket. Hon brinner för att arbeta med barn och ungdomar samt frågorna som GFMR arbetar med!

   Läs mer

   Miriam Fairbairn
   Idrottslärare och Förstelärare på Monbijouskolan i Malmö

   Miriam Fairbairn har deltagit i projektet Grundskolefotboll mot rasismer de senaste 6 åren. Hon har arbetat inom skolans värld i 8 år och har varit bosatt utomlands i många år där hon fångat upp breda kulturella erfarenheter. I undervisningen brinner hon för fair play och att “elever lär elever”. Hon arbetar idag som Idrottslärare/förstelärare på Monbijouskolan mitt i Malmös hjärta.

   Läs mer

   Organisatörer

   Med finansering från Vinnova